เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 1. เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จะต้องใช้อีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้ในการตั้งค่ารหัสผ่าน
 3. ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 4. การเลือกห้องบรรยายพิเศษ(L) / บรรยายรับเชิญ(L) / บรรยายกึ่งสาธิต(DL)
  – ผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
     สามารถเลือกเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ทุกหัวข้อที่สนใจและช่วงเวลาไม่ซ้อนทับกัน
  – วิทยากรบรรยายรับเชิญและวิทยากรบรรยายกึ่งสาธิต 
     ต้องเลือกเข้าร่วมการบรรยายในหัวข้อของตนเอง และรายงานตัวกับ moderator ทาง Zoom ล่วงหน้า 30 นาที สามารถเลือกเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วงเวลาไม่ซ้อนทับกันได้
  – ผู้นำเสนอผลงานด้วยวาจา 
     ให้ตรวจสอบวันและเวลาการนำเสนอผลงานของตนเองก่อน ทางเว็บไซต์ www.wtr.ipst.ac.th ต้องรายงานตัวกับ moderator ทาง Zoom 30 นาที ล่วงหน้า และสามารถเลือกเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ ที่ช่วงเวลาไม่ซ้อนทับกันได้
 5. รายการที่ไม่ต้องลงทะเบียน ได้แก่ คลินิกวิชาการ และ การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าห้องเหล่านี้โดยอัตโนมัติ และสามารถเข้าห้องได้ตลอดเวลา
 6. รับลิงก์สำหรับเข้าห้องประชุมได้ทางอีเมล หรือจากการล็อกอินเข้าระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564
 7. สามารถเข้าห้องประชุมได้ล่วงหน้า 15 นาที ก่อนเริ่มประชุม เมื่อห้องเต็มแล้วจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้
 8. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากล็อกอินเข้าไปทำแบบประเมินในระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล Secretary_WTR24@ipst.ac.th

ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียน

ตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนได้ที่นี่  Click

(เข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้)