ผู้สนับสนุน

ข่าวประกาศ

ติดตามข่าวประกาศ วทร.24 ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ

อ่านรายละเอียดกำหนดการของงาน
อ่านเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

อ่านบทคัดย่อของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม

Facebook งาน วทร. 24

ติดตามข่าวสารทาง Social ที่นี่
ติดตาม

วิทยากรงาน วทร.24

เกี่ยวกับ วทร.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน (วทร.) เป็นเวทีให้ครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยด้านศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131