ผู้สนับสนุนงาน วทร. 23

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วทร. 23

ท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 ตุลาคม 2560

กำหนดการ

อ่านรายละเอียดกำหนดการของงาน วทร. 23 ได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

อ่านบทคัดย่อของการอบรมเชิงปฏิบัติการ วทร. 23 ได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนงาน วทร. 23

ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนการประชุม วทร.23
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารงาน วทร. 23 ได้ที่นี่

วทร. 23 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

4 หน่วยงาน ร่วมจัดการประชุมวิชาการ วทร. 23 หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับ วทร.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) เป็นเวทีให้ครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยด้านศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ชมวิดีโอแนะนำ วทร. 23

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน e-poster

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน e-poster วันที่ 22 กันยายน 2560 ได้ทางเว็บไซต์

สถานที่จัดงาน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260