ผู้สนับสนุนงาน วทร. 23

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารงาน วทร. 23
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ

อ่านรายละเอียดกำหนดการของงาน
อ่านเพิ่มเติม

วิทยากร

อ่านรายละเอียดของวิทยากรของงาน วทร. 23
อ่านเพิ่มเติม

บทคัดย่อ

อ่านบทคัดย่อของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม

Download

Download รายงาน วทร. 23 ได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารงาน วทร. 23 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้นำเสนอ e-Poster

ผู้นำเสนอ e-Poster สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ที่นี่

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์

ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานการประชุม วทร. ครั้งที่ 23 ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน e-Poster

ผลงาน e-Poster ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ วทร.23

วิทยากร Keynote และ วิทยากรบรรยายพิเศษ

Apple Education

Raising the Bar for Learning with Technology

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

ศูนย์การเรียนปฐมธรรม

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เกี่ยวกับ วทร.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) เป็นเวทีให้ครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยด้านศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ชมวิดีโอแนะนำ วทร. 23

บรรยากาศงาน วทร. 23

ภาพบรรยากาศงาน วทร. 23 วันที่ 3

ชมภาพภาพบรรยากาศงานงาน วทร. 23 วันที่ 3 ได้ที่นี่

ภาพบรรยากาศงาน วทร. 23 วันที่ 2

ชมภาพภาพบรรยากาศงานงาน วทร. 23 วันที่ 2 ได้ที่นี่

ภาพบรรยากาศงาน วทร. 23 วันที่ 1

ชมภาพภาพบรรยากาศงานงาน วทร. 23 วันที่ 1 ได้ที่นี่

สถานที่จัดงาน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260