ประกาศเลื่อนวันลงทะเบียนงาน วทร. 23 เป็น 1 สิงหาคม 2560

ทีมผู้จัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ขอประกาศเลื่อนลงทะเบียนเข้างาน และลงทะเบียน Workshop จากกำหนดการเดิม คือ 15 กรกฏาคม 2560 เป็น 1 สิงหาคม 2560 ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

เกี่ยวกับ วทร.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) เป็นเวทีให้ครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยด้านศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เปิดรับ e-Poster

เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถ.บางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กทม. 10260
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call center 0-2335-5222, 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 COPYRIGHT © 2017 The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology ALL RIGHTS RESERVED.