หนังสือเชิญ

Download หนังสือเชิญ / ข่าวประกาศ

กำหนดการ

รายละเอียดกำหนดการงาน วทร.24 Online

รับชมย้อนหลัง

รับชมพิธีเปิดและการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่

ผลงาน E- Poster

ชมผลงาน E-Poster ได้ที่นี่

บรรยายกึ่งสาธิต

อ่านบทคัดย่อบรรยายกึ่งสาธิตได้ที่นี่

เสนอผลงานด้วยวาจา

อ่านบทคัดย่อการนำเสนอผลงานด้วยวาจาได้ที่นี่

วิทยากรบรรยายพิเศษ

วิทยากรบรรยายรับเชิญ

บรรยากาศงาน วทร.24

ผู้สนับสนุนงาน