การใช้เกมส์และตัวละครเข้ามาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการเขียนโปรแกรม

 

คุณศิวะพงษ์ รังสิติยากร
คุณธัชพล จันทร์ประสิทธิ์
บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด

 

บทคัดย่อ

บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ มีแนวทางการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตนวัตกรรม เพื่อเร่งการปลูกฝังความสนใจในการศึกษา โดยทางเราเน้นการหาวิธีการสร้างการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม หรือ โค้ดดิ้ง ในรูปแบบใหม่ โดยให้เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา สิ่งสำคัญคือ การมองวิธีการแก้ปัญหาเป็นหลัก ไม่ใช่โค้ดดิ้ง ตัวโค้ดดิ้งเองนั้น เป็นเพียงเครื่องมืออุปกรณ์ตัวช่วยและขั้นตอนกระบวนการ ที่จะช่วยหาวิธีการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ดังนั้นโค้ดดิ้ง จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการเรียนรู้ แต่เป็นหลักของการเข้าใจการเขียนโปรแกรม ในขณะเดียวกัน เด็กนักเรียนไทยส่วนมาก ก็ยังใหม่ในเรื่อง โค้ดดิ้ง และมีความคิดที่ว่าภาษาคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทางเราจึงขอนาเสนอรูปแบบ ของโค้ดดิ้ง ในรูปแบบ วิธีการของการใช้เกมส์ และ ตัวละคร เข้ามาเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการเข้าถึง การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพราะเราเชื่อว่า วิธีการนี้เป็นการดีที่เด็กนักเรียนจะได้เข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม อย่างค่อยเป็นค่อยไป แบบเป็นธรรมชาติ โดยตัวเกมส์จะค่อยๆ สร้างความท้าทาย ให้กับเด็กนักเรียน ให้ค่อยๆ ใช้ความคิด และในที่สุดเด็กนักเรียนจะสามารถเข้าใจพื้นฐานแนวการคิดการเขียนโปรแกรมได้เอง และวิธีนี้ ใช้ความสนุกในการขจัดความผิดหวัง ความกลัวออกไป

 

ประวัติวิทยากร

 

นายศิวะพงษ์ รังสิติยากร
บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด

 

นายศิวะพงษ์ รังสิติยากร ประธานบริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยี หรือ Chief Technology Officer (CTO) บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตัน (Kingston University) ประเทศอังกฤษ เอกสาขาวิชาการสร้างภาพจากโปรแกรมสามมิติ (3D Computer Generated Imagery) มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลากหลายภาษาเฉพาะด้าน เช่น Python, C++, Unity3D, C# , Html/CSS และ AngularJSเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้าน การสร้างภาพสามมิติและสองมิติ ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆอีกด้วย หนึ่งในผลงาน คือ การร่วมรับรางวัล โทรทัศน์ทองคาครั้งที่ 25 จากทีมสร้างภาพเคลื่อนไหว สามมิติในรายการชุมชนนิมนต์ยิ้ม สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

 

นายธัชพล จันทร์ประสิทธิ์
บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด

 

นายธัชพล จันทร์ประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด
ปริญญาโท ด้านพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
– Retail Operation Management
– Integrate Marketing Communication