ปลูกความคิดวิทย์วัยเด็ก

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์
ศูนย์การเรียนปฐมธรรม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลนั้น ผู้ที่ผ่านการศึกษาควรจะมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ :

  1. ไม่ถูกหลอกง่าย
  2. สนใจกระบวนการทำงานของธรรมชาติและสิ่งรอบตัว
  3. เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติเบื้องต้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้
  4. มีความกล้าหาญที่ตั้งคำถาม ที่จะคิด ที่จะเดาและตรวจสอบเพื่อสร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นมา

การบรรยายนี้จะนำเสนอวิธีและกิจกรรมที่ผู้บรรยายใช้กับนักเรียนระดับประถม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

 

ประวัติวิทยากร

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Physics จาก California Institute of Technology และปริญญาเอกด้าน Biomedical Physics จาก University of California, Los Angeles หลังเรียนจบได้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้ลงทุนในบริษัทซอฟท์แวร์หลายบริษัท ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษวิชา Scientific Research and Presentations ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นอาสาสมัครสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆระดับอนุบาลสามถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิและศูนย์การเรียนปฐมธรรม ข้อมูลการกิจกรรมการสอนต่างๆมีเผยแพร่ไว้ที่ http://witpoko.com และ https://goo.gl/XEn988

 

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์
ศูนย์การเรียนปฐมธรรม