วทร. 23 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

4 หน่วยงาน ร่วมจัดการประชุมวิชาการ วทร. 23 หัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ