ผลงาน e-Poster ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ วทร.23 มีดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องดำเนินการในเมล์ของท่าน และดำเนินการตามข้อแนะนำ แล้วส่งผลงานทั้งหมดมายังเมล์ wtr23.eposter@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับข้อมูลประกาศผลทางเมล์ (ควรตรวจสอบที่ Junk e-Mail) สามารถสอบถามได้ที่ Email: wtr23.eposter@gmail.com